Câu chuyện kể về công tác chủ nhiệm của cô giáo Nguyễn Thị Hiền – Thi GVCN G

[gview file=”http://thcsquangtrung.pgddailoc.edu.vn/wp-content/uploads/2015/12/Cau_chuyen_thi_GVCN_G-QT.doc”]