Tin học

làm quen với phần mềm tạo ảnh động

Lượt xem:

phần mềm geogebra

Lượt xem:

Lượt xem:

trình bày dữ liệu bằng biểu đồ tiết 2

Lượt xem:

kiểm tra 1 tiết tin 9

Lượt xem:

đề thi tin 9

Lượt xem:

đề thi HKi tin 7

Lượt xem:

đê cương tin 9 HKI

Lượt xem:

đề cương ôn tập tin 7

Lượt xem:

bài giảng tin 9- bài 10 màu sắc trên trang chiếu

Lượt xem:

Đề kiểm tra 1 tiết tin 7 thực hành – HK1

Lượt xem:

kiểm tra 1 tiết thực hành tin 7

Lượt xem: