Lý 9

Ôn tập chương III

Lượt xem:

Máy biến thế

Lượt xem:

Truyền tải điện năng đi xa

Lượt xem:

Ứng dụng của nam châm

Lượt xem:

Sự nhiễm từ của sắt thép- Nam châm điện

Lượt xem:

Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện

Lượt xem:

Công suất điện

Lượt xem:

Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện

Lượt xem:

Công suất điện

Lượt xem: