Dự thảo Kế hoạch Năm học 2015-2016-QT

Dự thảo Kế hoạch Năm học 2015-2016-QT

Lượt xem:

    PHÒNG GD-ĐT ĐẠI  LỘC TR. THCS QUANG TRUNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Đại Hưng, ngày  27 tháng 9 năm 2015 Dự thảo   KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016   Bước vào năm học 2015-1016, năm học đánh dấu sự tiến bộ về nhiều mặt của ngành giáo dục... ...