Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 thống kê viên chức-Quang Trung 30-9-2017 Tải về
2 kế hoạch phát triển 2018-2019 30-9-2017 Tải về
3 CV về SKKN 2016-2017 14-2-2017 Tải về
4 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
5 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về
6 Thông tư 58 về đánh giá xếp loại HS THCS 12-12-2011 Tải về
7 Công văn thực hiện thi Kiến thức liên môn 30-11-2011 Đề nghị các đc tải xuống xem và thực hiện Tải về
8 Điều lệ trường trung học 28-3 -2011 Tải về
9 công văn đến 201 12 Tải về