Thư của Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới

Thư của Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới

[gview file=”http://c1.viettechkey.com/wp-content/uploads/2015/09/Thu_Chu_tich_nuoc.pdf”]